“คริสตจักรความหวังสุพรรณบุรีมีศุภนิมิตที่จะทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จ โดยการสร้างคนที่มีคุณภาพตามแบบพระคัมภีร์ เพื่อตั้งคริสตจักรที่มีคุณภาพ ปรากฏเป็นเกลือและแสงสว่างตามแบบพระคัมภีร์ ในสุพรรณบุรี ในประเทศไทย และทั่วโลกนี้”

You are visitor number:  Since 25-05-2009
คริสตจักรความหวังสุพรรณบุรี โดย อ.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ไม่สังกัดมูลนิธิหรือสมาคมใดๆ
© 2009 Hope Suphanburi Church. All rights reserved. designed by Suphan Media updated 08/08/2010

Contact webmaster: bird_varity_1@hotmail.com or visit our mission website click www.hopeofbangkok.com